Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Vážení rodiče!

zajištění bezpečnosti Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí a ochrany školního majetku, byla zřízena v suterénu školy vrátnice. Službu ve vrátnici budou od června zajišťovat správní zaměstnanci školy, v době od 6.00 do 15.30 hod. Zřízením vrátnice a zajištěním služby se změní podmínky pohybu osob, které nejsou zaměstnanci školy, po budově. Dovolte, abych Vás seznámil s několika pokyny:
Zvonění – přestávky
Vyučovací hodina Čas
1. vyuč. hod. 8.00 – 8.45
2. vyuč. hod. 8.55 – 9.40
3. vyuč. hod. 10.00 – 10.45
4. vyuč. hod. 10.55 – 11.40
5. vyuč. hod. 11.50 – 12.35
6. vyuč. hod. 12.45 – 13.30
7. vyuč. hod. 13.40 – 14.25
8. vyuč. hod. 14.35 – 15.20

Opatření, která jsme učinili, jsou nutná z důvodů, uvedených v úvodu dopisu a jsou projednána s MěÚ Ivančice a Policií ČR.
Mgr. Otmar Němec,
ředitel školy