Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Podle §37 novely školského zákona vyplývá pro zákonné zástupce dítěte povinnost doložit k žádosti o odklad doporučení příslušného školského poradenského zařízení i doporučení odborného lékaře.

Žádost o odklad se podává písemně na dané škole (s dodáním obou doporučení) do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.