Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHUZákladní škola TGM Ivančice vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci osvětlení.

Zadávací řízení se řídí § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Název zakázky - „Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice“


Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky a jednotlivé přílohy (PDF)
Přílohy č. 2, 3, 4 (Docx)

Výsledky výběrového řízení

- ke stažení (PDF)