Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHUZákladní škola TGM Ivančice vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 32 ks notebooků v návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká sněmovna požádala vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021".

Zadávací řízení se řídí § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Název zakázky - „Dodávka notebooků pro ZŠ TGM Ivančice“


Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 – Specifikace - notebooky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.
Příloha č. 3 – Prokázání splnění technické kvalifikace
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Návrh kupní smlouvy