Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Ve dnech 19. 10. a 23. 11. 2017 proběhly řádné volby do školské rady. Z řad zákonných zástupců žáků nejvíce hlasů získal Mgr. Radek Musil, za pedagogické pracovníky byla zvolena RNDr. Jaroslava Bulvová. Zástupcem zřizovatele školy byla jmenována Ing. Ivana Krejčová.