Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Na konci školního roku byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu byla zvolená formou dotazníku. V níže uvedených odkazech naleznete kompletní rozbor dotazníků s výsledky. Jaká byla četnost výskytu hlavních jídel a polévek na jídelníčku v uplynulém školním roce, naleznete pod dalšími odkazy. Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF.

tlačítko k pdf dokumentu tlačítko k pdf dokumentu tlačítko k pdf dokumentu
Hlavní jídla
šk. rok 2009/2010
Polévky
šk. rok 2009/2010
Vyhodnocení dotazníků
Spokojenosti se stravováním v ŠJ