Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
foto z historie školy Naše škola nese v názvu jméno prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka.
Po dobu své existence měnila škola své žáky, personál i svůj vzhled. V březnu roku 2000 skončila úplná rekonstrukce školy a žáci spolu se zaměstnanci dostali do užívání krásnou, plně funkční budovu, splňující všechny požadavky kladené na zajištění kvalitní moderní výuky. Na tomto místě si dovolím poděkovat vedení města, které přišlo s myšlenkou rekonstrukce a dokázalo ji realizovat.
Nyní mohu říci, že se celý zákrok vydařil a nová budova, vybavené odborné učebny, tělocvična, stravovací zařízení a k tomu kolektiv obětavých pracovníků vytváří velmi dobré podmínky pro plnění hlavního úkolu školy – dát žákům co možná nejlepší základní vzdělání a vychovat z nich řádné občany.
Mohlo by se zdát, že po roce 2000, kdy byla ukončena rekonstrukce budovy školy, nastalo pro chod školního života klidné období. Opak je pravdou! Ať už vnější vlivy – dostavba sportovišť, úpravy okolí školy, změny legislativy v oblasti školství (přechod školy na právní subjektivitu v r. 2001), či vlivy vnitřní – aktivity jak pedagogických pracovníků, tak rodičů a žáků školy – nás opravdu nenechávají ustrnout v klidu zaběhnutého způsobu činností.
Mgr. Otmar Němec
Historie v letopočtech
1930 – 1950
1952 – 1967
1970 – 1994
1995 – 2005
2006 – 2009
2010 – 2015
2016 – 2020