Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

V polovině června 2015 začaly rekonstrukční práce na budově školy ZŠ T. G. Masaryka.
Nejdříve se začalo odkopkovými pracemi, odhalením povrchů kolem celého obvodu budovy, aby mohla být opravena, popřípadě udělána nová izolace budovy a jejich základů. Byla vytvořena nová drenážní spára kolem budovy s odtokem do zásobní jímky. Postupně se vyklízely učebny v jednotlivých patrech a docházelo k výměně starých dřevěných dvoukřídlých oken za vícekomorová plastová okna. Tato výměna oken byla odstartována již za červnového provozu školy, řešilo se přesunutí žáků do jiných – volných tříd. Výměna oken probíhala po jednotlivých patrech. Mezitím se začalo stavět několika patrové lešení a z ulice Na Brněnce a pracovalo se na odstranění staré, zvětralé, fasádní omítky.
Dělníci následně zateplovali fasádním polystyrénem plášť školy, stropní konstrukce, střechu. Tato činnost souvisela se snížením energetické náročnosti na provoz ZŠ a snížení emisí. V průběhu prázdnin došlo k postupnému dokončení prací, nanesením minerálních omítek na fasádní polystyrén, montáž střešních svodů, montáže bleskosvodů (hromosvodů) a odstranění lešení. Práce finišovaly i v posledním prázdninovém víkendu, kdy dělníci pracovali dlouho do večera. Všichni byli napjati, zda se podaří dokončit všechny práce před zahájením školního roku 2015/2016.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí.
Celkové náklady na akci činily 7 530 047 Kč, z toho příspěvek z fondu EU činil 85 %, podíl města byl 10 % a příspěvek SFŽP ČR 5 %.

Mgr. J. Vala

foto001_small.jpg foto002_small.jpg foto003_small.jpg foto004_small.jpg foto005_small.jpg
foto006_small.jpg foto007_small.jpg foto008_small.jpg foto009_small.jpg foto010_small.jpg
foto011_small.jpg foto012_small.jpg foto013_small.jpg foto014_small.jpg foto015_small.jpg
foto016_small.jpg foto017_small.jpg foto018_small.jpg foto019_small.jpg foto020_small.jpg
foto021_small.jpg foto022_small.jpg foto023_small.jpg foto024_small.jpg foto025_small.jpg
foto026_small.jpg foto027_small.jpg foto028_small.jpg foto029_small.jpg foto030_small.jpg
foto031_small.jpg foto032_small.jpg foto033_small.jpg foto034_small.jpg foto035_small.jpg
foto036_small.jpg foto037_small.jpg foto038_small.jpg foto039_small.jpg foto040_small.jpg
foto041_small.jpg foto042_small.jpg foto043_small.jpg foto044_small.jpg foto045_small.jpg
foto046_small.jpg foto047_small.jpg foto048_small.jpg foto049_small.jpg foto050_small.jpg
foto051_small.jpg foto052_small.jpg foto053_small.jpg foto054_small.jpg foto055_small.jpg
foto056_small.jpg foto057_small.jpg foto058_small.jpg foto059_small.jpg foto060_small.jpg
foto061_small.jpg foto062_small.jpg foto063_small.jpg foto064_small.jpg foto065_small.jpg
foto066_small.jpg foto067_small.jpg foto068_small.jpg foto069_small.jpg foto070_small.jpg
foto071_small.jpg foto072_small.jpg foto073_small.jpg foto074_small.jpg foto075_small.jpg
foto076_small.jpg foto077_small.jpg foto078_small.jpg foto079_small.jpg foto080_small.jpg
foto081_small.jpg foto082_small.jpg foto083_small.jpg foto084_small.jpg foto085_small.jpg
foto086_small.jpg foto087_small.jpg foto088_small.jpg foto089_small.jpg foto090_small.jpg
foto091_small.jpg foto092_small.jpg foto093_small.jpg foto094_small.jpg foto095_small.jpg
foto096_small.jpg foto097_small.jpg foto098_small.jpg foto099_small.jpg foto100_small.jpg
foto101_small.jpg foto102_small.jpg foto103_small.jpg foto104_small.jpg foto105_small.jpg
foto106_small.jpg foto107_small.jpg foto108_small.jpg foto109_small.jpg foto110_small.jpg
foto111_small.jpg foto112_small.jpg foto113_small.jpg foto114_small.jpg foto115_small.jpg
foto116_small.jpg
Foto: Mgr. T. Chytka, Mgr. O. Němec