Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Okolí školy prochází rozsáhlou rekonstrukcí (pozemky školy a přilehlé plochy, hřiště),
v současné době nejsou k dispozici žádné fotografie.