Záhlaví ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
www.ivancice.cz (slavnostní proslovy při udílení cen), Ceny města Ivančice 2010/2011, 1. 8. 2011
fotografie z předávání cen městem Ivančice V pátek 29. 7. 2011 byly ve slavnostní atmosféře obřadní síně radnice města Ivančice uděleny ceny ivančickým osobnostem za jejich celoživotní práci a šíření věhlasu našeho města. Zastupitelstvo města Ivančice na svém 4. zasedání dne 27. 6. 2011 schválilo na základě doporučení Komise pro udílení Ceny města a Rady města Ivančice návrhy od občanů města, orgánů města, organizací, institucí, společností, spolků a sdružení, škol apod. udělení cen města Ivančice těmto kandidátům: Mgr. Jan Kratochvíl – za oblast sport a výchova, Mgr. Otmar Němec – za oblast vzdělávání a výchova, pan Milan Halúzka – oblast propagace města Ivančice, pan Ladislav Kocáb – za oblast sport. Zvláštní cena: Radek Koblížek – za odvahu a záchranu lidského života.

Mgr. Otmar Němec

Otmar Němec se narodil 18. září 1947 v Ivančicích. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně a základní vojenské služby pracoval jako učitel na Základní devítileté škole ve Zbýšově, později ve Střelicích.

V roce 1972 nastoupil jako učitel na Základní devítiletou školu v Ivančicích, kde působil až do odchodu do důchodu. V roce 1994 se stal zástupcem ředitele a o dva roky později byl jmenován ředitelem školy – tehdy již Základní školy Tomáše Garyka Masaryka, jejíž název byl škole vrácen v roce 1990.

Při nástupu do funkce ředitele školy se musel vypořádat s nelehkým úkolem. Zajistit během krátké doby z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy vyklizení veškerého inventáře a rozmístit všechny žáky na náhradní pracoviště vhodné k výuce. Organizační práce v době rekonstrukce zvládl na výbornou.

Vedle různých funkcí ve škole v průběhu svého zaměstnání vykonával práci okresního metodika a krajského lektora předmětu Technické práce. V roce 1992 mu bylo v Uherském Brodě u příležitosti čtyřstého výročí narození Jana Ámose Komenského uděleno vyznamenání za vynikající práci v oblasti školství.

Mgr. Otmar Němec byl ceněn jako vynikající manažer školy. Vždy se perfektně staral nejen o chod školy, ale i o své zaměstnance. Školu a vzdělání povznesl na vysokou úroveň.


Radek Koblížek

Radek Koblížek se narodil 20. října 1997 v Ivančicích. Ve čtyřech letech se poprvé postavil na brusle a již od pěti hrál hokej za rosickou přípravku. V devíti letech slavil první úspěch, kdy se svým týmem vybojoval titul mistra České republiky třetích tříd.

V roce 2007 odletěl do kanadského Quebecu na prestižní turnaj. Na tomto turnaji vybojoval s týmem krásné 3. místo.

V roce 2008 si turnaj v Kanadě zopakoval a tentokrát odváží tým z Quebecu dokonce stříbro.

V létě roku 2008 se Radkovi ozvalo vedení Hokejového klubu Komety Group Brno a o dalším působení Radka bylo rozhodnuto.

V závěru letošní sezóny byl nominován za tým Czech Selects 97 na neoficiální mistrovství světa ročníku 97 v Praze, kde získal tým zlaté medaile, a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu českého mládežnického hokeje.

Média o Radkovi mimo jiné napsala: cituji: dokázal, že i malí hráči s velkým talentem a srdcem mohou úspěšně hrát v nejlepším týmu na světě.

O svém velkém srdci a odvaze přesvědčil i koncem letošního ledna, kdy odjel, jako již mnohokrát, se svým tatínkem, na hokejový zápas do Brna. Během cesty tatínek pocítil náhlou nevolnost a snažil se na přivaděči na dálnici zastavit. To už však nezvládl a upadl do bezvědomí. Auto se řítilo do předjíždějícího pruhu a dále do protisměru. Přestože je Radkovi teprve 13 let, ihned zareagoval. Skočil na zem a rukou se snažil zabrzdit. Současně se chopil volantu a odjel s autem ke krajnici. Tím zachránil život otci, sobě a zabránil velké tragédii. Ihned zavolal rychlou záchrannou pomoc a prosil o pomoc i ostatní řidiče. Všichni pomohli a počkali do příjezdu záchranky a policie.

Tady však příběh ještě nekončí. Radek se rozhodl přes veškerý stres a obrovskou zátěž sehrát dnešní zápas pro tátu a doufal, že večer mu oznámí výsledek. Nahrál na 3 branky a jeho tým vyhrál. O tuto radost se však s tatínkem mohl podělit až za dlouhých 6 dní.

fotografie z předávání cen městem Ivančice

fotografie z předávání cen městem Ivančice

fotografie z předávání cen městem Ivančice

fotografie z předávání cen městem Ivančice


Foto: Ing. B. Smutný, Mgr. O. Němec


ZRCADLO (ročník IX, číslo 17), 80 let Základní školy T. G. Masaryka v Ivančicích, 10. 9. 2010
historická fotografie školy Už 80 let je na začátku ulice Na Brněnce budova Masarykovy jubilejní školy. Před 1. sv. válkou bylo umístění a vybavení škol v Ivančicích označováno jako nevyhovující a byla snaha o postavení nové školy. Válka všechny záměry zmařila. Po válce se místní školní rada znovu k záměru vrátila a od roku 1922 se jednalo o zakoupení pozemku vhodného pro stavbu školy. Bylo několik návrhů, ale vyhlédnutá místa byla odmítnuta pro vysokou cenu. Až v roce 1926 byl zakoupen pozemek na „Seidlovce“, na rohu ulic Oslavanské a Na Brněnce.
Z úsporných důvodů bylo rozhodnuto, aby škola byla společná pro chlapce a dívky. Řada zařízení, např. kabinety, některé učebny, kuchyně, jídelna mohly být společné. Ze soutěžních návrhů byl vybrán jako nejvhodnější návrh ing. Miloslava Kopřivy.

Nová škola – Jubilejní škola Masarykova, podzim 1930.

Po vyhodnocení přihlášených návrhů byla dne 1. srpna 1929 stavba v hodnotě 1 100 000 Kč zadána místnímu staviteli ing. Janu Fiegrovi a další práce v hodnotě 550 000 Kč živnostníkům místním i z okolí. Se stavebními pracemi bylo ihned započato, koncem roku 1929 byla stavba pod střechou a dle sjednaných podmínek byla v polovici srpna 1930 dokončena. Mimo původní projekt byla provedena přístavba, kterou byly zajištěny další tři třídy pro obecnou školu. V budově měšťanských škol tak bylo 11 učeben, kreslírna, rysovna, fyzikální učebna, dílny pro ruční práce hochů a dívek, školní kuchyně, 6 kabinetů, 2 ředitelny, dvě sborovny, tělocvična, šatny, hygienická zařízení a byt školníka. Na volné ploše se budovalo hřiště a školní zahrada. Slavnostní předání školy bylo ve dnech 6. a 7. září 1930 za účasti řady význačných hostů. Nová škola dostala název „Jubilejní škola Masarykova“.
Z dalších významných dat byl význačný rok 1936. Od tohoto roku se ivančická měšťanská škola stala povinnou pro žactvo obcí Alexovic, Němčic, Budkovic, Neslovic a Hlíny a uvedené obce byly povinny na školu přispívat. Během 2. světové války byli v květnu 1941 ubytování němečtí vojáci, později německá mládež, ale jinak škola přečkala válku bez většího poškození.
historická fotografie školy
V období od roku 1948 do roku 1966 proběhlo několik změn v organizaci školství. Byly zřízeny devítileté, následně osmileté základní školy, aby po několika letech se z nich staly opět devítileté. Bylo zrušeno gymnázium, zavedena jedenáctiletá střední škola, později střední všeobecně vzdělávací škola. V budově byly přechodně i večerní školy různého typu. Nejvíce tříd – dvaadvacet – bylo v roce 1959. Ivančickému školství výrazně pomohla výstavba nové budovy V Lánech, kam se v roce 1966 přestěhovala střední všeobecně vzdělávací škola.

Budova školy po stavebních úpravách v roce 1996. (foto web ZŠ)


Dne 1. listopadu 1977 byly všechny třídy včetně školní družiny nouzově umístěny mimo školní budovu, která musela být vyklizena pro náročnou adaptaci.
V březnu 1991 byl obnoven čestný název „Základní škola T. G. Masaryka“ a v následujícím roce byly zahájeny práce na projektu „Dostavba školského areálu“. Projekt spočíval ve společných akcích ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázia Jana Blahoslava. Jednalo se o značně nákladné akce, například přístavbu a rekonstrukci budovy Gymnázia Jana Blahoslava, výstavbu stravovacího zařízení a plynové kotelny a hlavně rekonstrukce budovy Na Brněnce od února 1996. Byly zde provedeny stavební opravy budovy, zařízeno podkroví pro nové učebny, změny v tělocvičně, bytu školníka, upraven vchod do školy, vybudováno nové stravovací zařízení, vylepšeny učebny fyziky a chemie a další. Také došlo k úpravě okolí školy a výstavbě sportovního areálu. V září 1998 začal již normální školský život.
Po úpravách budovy, vybudování moderních učeben a moderního školského zázemí, vstoupila bývalá „měšťanská“ škola do dalšího období jako moderní areál schopný připravit žáky pro další studia.

Jiří Široký
Mladá fronta DNES – Brno, Klidně bych se zase vrátil do školní lavice, 30. 8. 2010
30. 8. 2010 vyšel v Mladé frontě DNES článek v sekci Lidé od nás s krátkým rozhovorem ředitele školy Mgr. Otmarem Němcem.

Do své funkce ředitele základní školy jsem nastoupil v roce 1996. Od září tedy vstupuji do patnáctého roku ředitelování. Se školou mám spojený celý svůj dosavadní život.
Vychodil jsem naši základní školu v Ivančicích a po střední škole jsem zamířil na Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
Od té doby je můj život zasvěcený práci s mládeží. Jezdil jsem jako instruktor na tábory a byl jsem několikrát i sportovním vedoucím. Poté jsem nastoupil na ivančickou základku a vyučoval jsem zde fyziku a praktické činnosti.
Ani teď, když jsem ředitel, jsem na tyhle dva předměty nezanevřel a dál je učím. Kdybych se nestal učitelem, zřejmě bych se díky své zručnosti zaměřil na nějaké technické obory. Rád totiž pracuji se dřevem a kovem a s tímhle bych se rozhodně neztratil.
I když se situace ve školství poněkud zhoršuje, svou práci bych nevyměnil. Dnes mám na starosti kolem čtyři sta žáků, a i když u nich pozoruji trochu zhoršenou kázeň a větší agresivitu vlivem televize a počítačových her, klidně bych si zase rád nasadil na záda aktovku a sedl si mezi ně do lavice.

Článek vznikl po tel. rozhovoru, nejedná se o doslovnou citaci.


Poděkování..., 30. 5. 2009
Dne 30. května tohoto roku jsme uskutečnili setkání spolužáků po základní škole (v roce 2008 to bylo 50 let po ukončení základní školy a v tomto roce se dožíváme 65 let).
Navštívili jsme Základní školu T. G. Masaryka v Ivančicích, Na Brněnce 1. Někteří z nás nebyli v budově více než 20 let, takže se nestačili divit.
Vstup do školy, vybavení učeben (včetně výzdoby), čistota, to vše na nás příjemně zapůsobilo, vše svědčí o dobré práci vedení školy, pedagogů i správních zaměstnanců.
Byli jsme uvedeni i do třídy 5. B, která je vybavena interaktivní tabulí. Paní učitelka Loudová nás seznámila s rozmanitostí využití tabule při výuce v jednotlivých předmětech. Zaujal nás moderní způsob výuky. Tak trochu jsme i záviděli, že jsme něco takového nemohli prožít.
Děkujeme panu řediteli Otmaru Němcovi, který umožnil vstup do budovy a paní RNDr. Jaroslavě Bulvové, zástupkyni ředitele ZŠ T. G. Masaryka za její milé přivítání, zasvěcený výklad a provedení po škole.
Poděkování patří i paní Mgr. Jarmile Loudové, učitelce T. G. M., která nám připravila nezapomenutelný zážitek. Z jejího vystoupení bylo patrné její nadšení pro učitelskou profesi.
Oběma děkujeme, že věnovaly svůj volný čas o sobotě nám, bývalým žákům.
A protože se kvapem blíží prázdniny, přejeme žákům prázdniny plné radosti, nového poznání, zaměstnancům školy pak zaslouženou dovolenou plnou klidu a pohody.

Jana Nováčková za účastníky setkání
spolužáků ročníku 1944 - 2009


ZRCADLO, Zeptali jsme se, 30. 5. 2008
30. 05. 2008 vyšel v rubrice „Zeptali jsme se“ regionálního informačního serveru Zrcadlo článek s rozhovorem ředitele školy Mgr. Otmarem Němcem. Jeho plnou podobu si nyní můžete přečíst.

Zeptali jsme se pana Otmara Němce,
ředitele ZŠ TGM v Ivančicích


Pane řediteli, představíte nám vaši školu? Naše škola, která nese v názvu jméno prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garigue Masaryka, byla slavnostně otevřena 6. a 7. září 1930. Budova školy je součástí školského areálu, zahrnujícího také budovu gymnázia, mateřské školy a stravovacího zařízení. Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Školu navštěvuje každým rokem kolem 500 žáků. V současné době jsou žáci rozděleni do 21 tříd – 10 tříd je na I. stupni, 11 tříd na II. stupni. Výuku na škole zajišťuje 31 učitelů, včetně ředitele školy a jeho zástupkyně.

Škola prošla velkými stavebními změnami. Jak vše probíhalo? V letech 1996 – 2001 se uskutečnila úplná rekonstrukce celé budovy a jejího okolí. V roce 2001, kdy byla rekonstrukce ukončena dostavbou sportovišť, dostali žáci a zaměstnanci školy do užívání krásnou plně funkční budovu, splňující všechny požadavky kladené na zajištění kvalitní moderní výuky. Po ukončení rekonstrukce jsme začali pracovat na zajištění vnitřního vybavení školy a jednotlivých učeben. Ve školní budově je 21 kmenových tříd, z nichž jedna slouží zároveň jako učebna fyziky, a 8 samostatných odborných učeben. Dvě místnosti slouží k činnosti školní družiny. Učitelé mají k dispozici dvě sborovny – pro I. a II. stupeň. V přízemí byl zřízen bufet. Součástí školy je tělocvična, rozsáhlý sportovní areál a školní pozemek sloužící k výuce pěstitelských prací. K zajištění bezpečnosti žáků a ochraně školního majetku byla zřízena v suterénu budovy recepce. V budově školy, která je bezbariérová, je umístěn výtah.

Jakou vidíte budoucnost školy? Jak jsem již zmínil, školu navštěvuje trvale kolem 500 žáků. Vzhledem k poloze školy u dvou velkých sídlišť, nově vznikajícím obytným lokalitám v blízkosti školy a současně vzhledem k vybavenosti školy a zajímavé nabídce vzdělávacích aktivit nemáme obavy o existenci školy.

Co podle Vašeho názoru v současnosti nejvíce školu tíží? V úvodu jsem odpověděl, že rekonstrukcí školy získali žáci a zaměstnanci velmi pěkné školské zařízení, které splňuje všechny požadavky na zajištění kvalitního vzdělání. Musím však dodat, že k úplné spokojenosti by škola potřebovala ještě druhou tělocvičnu. Naše tělocvična totiž nestačí pokrýt počet vyučovacích hodin tělesné výchovy jednotlivých tříd. Částečně nám vypomáhá svojí tělocvičnou gymnázium, ale ani tato pomoc na pokrytí výuky nestačí. Na hodiny tělesné výchovy tak musí chodit na I. stupni a částečně i na II. stupni do tělocvičny dvě třídy. Je to samozřejmě na úkor kvality výuky žáků. Proto, jak to jen trochu počasí dovolí, probíhá výuka tělesné výchovy ve venkovním sportovním areálu školy. Tento problém se budeme snažit řešit ve spolupráci se zřizovatelem.

A co rodiče Vašich žáků? Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o co nejlepší spolupráci s rodiči žáků. O dění ve škole a o hodnocení svých dětí jsou rodiče pravidelně informováni. Informace jsou podávány prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, webových stránek školy, kabelové televize, osobním setkáním učitele a rodičů na třídních schůzkách. Rodiče mohou také využívat konzultačních hodin výchovné poradkyně. S činností školy a s jejím vybavením se mohou rodiče seznámit vždy na Dni otevřených dveří. Pro rodiče žáků 9. ročníků organizujeme každoročně setkání se zástupci okolních středních škol a středních odborných učilišť. Jednotlivé třídy I. stupně a žáci školní družiny připravují pro rodiče besídky a divadelní představení. Rodiče mají svého zástupce ve Školské radě, která projednává důležité záležitosti školy a schvaluje zákonem stanovené dokumenty. Úspěšně pracuje při škole Sdružení rodičů. Hlavním úkolem Sdružení rodičů je rozvíjení spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a vzdělávání žáků. Vždy v říjnu jsou rodiče na schůzi informováni o činnosti sdružení a činnosti školy.

Praktikujete ve výuce nějaké nové vzdělávací metody? Ještě v minulém školním roce se vyučovalo na naší škole ve všech třídách podle vzdělávacího programu Základní škola. Od začátku letošního školního roku vyučujeme v 1. a 6. ročníku podle našeho vzdělávacího programu nazvaného Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Toto téměř sedmisetstránkové dílo tvořili učitelé v uplynulých dvou létech. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání není neměnný. Teprve praxe ukáže zda bude potřeba něco poopravit, vylepšit či doplnit. Při plnění obou školních vzdělávacích programů užívají učitelé ve výuce dostatečně pestrou škálu výukových nástrojů. Vychází tak vstříc rozmanitým potřebám žáků a organizace, použité metody a formy práce jsou efektivnější. Učitelé absolvují řadu seminářů a školení. Nově získané poznatky pak využívají při výuce.

Je škola v něčem specifická? S tvorbou nových školních vzdělávacích programů přidělují mnohé školy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce povinný minimální počet hodin, počet tematických okruhů omezují na minimum. V této oblasti je naše škola specifická – hodinovou dotaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce navyšujeme a vyučujeme čtyřem tematickým okruhům této vzdělávací oblasti – Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů, Svět práce (volba povolání). K tomuto rozhodnutí nás vedly jednak výborné podmínky pro výuku – rozsáhlý školní pozemek, velmi dobře vybavená dílna, pěkná moderní školní kuchyňka, jednak vědomí důležitosti vytvářet u žáků praktické pracovní dovednosti a návyky a přispívat k vytváření životní a profesní orientace žáků. Dalším ze specifik naší školy je např. bezproblémové zajištění vzdělávání pro žáky zdravotně tělesně postižené – vozíčkáře. Příjezd ke škole je upraven, škola je bezbariérová a v budově školy je výtah, kterým se tito žáci dostanou na všechna poschodí.

Jak se na škole vypořádáváte s případnými negativními jevy? Kde je pohromadě více lidí, vždy tam budou existovat nějaké problémy. Neznám školu, kde by se negativní jevy nevyskytovaly. V rámci prevence sociálně-patologických jevů se snažíme předcházet zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, šikana, kriminalita, užívání návykových látek, patologické hráčství. Aby byla prevence co nejúčinnější, vypracoval školní metodik prevence ve spolupráci s učiteli jednotlivých předmětů minimální preventivní program nazvaný „Prožijme život radostněji“. Školní poradenské pracoviště má za úkol nejen pomáhat žákům se specifickými poruchami učení a chování, ale zabývat se také řešením patologických jevů na škole. V případě výskytu nějakého negativního jevu je potřeba si tento problém přiznat a řešit jej.

Jakých úspěchů dosáhli žáci v soutěžích v poslední době? Z úspěchů, které dosahují žáci v různých soutěžích, uvedu alespoň dva poslední. Celkem 3477 týmů z různých škol se zúčastnilo celostátní soutěže v oblasti výpočetní techniky nazvané „Najdi, co neznáš“. V této silné konkurenci obsadily dva naše týmy „webmastři-ml“ a „čeťáci“ krásné 11. a 12. místo, za něž žáci získali odměny. Mezi nejlepšími 120 týmy, které měly 100% úspěšnost, byly ještě 4 z naší školy. Dalšího úspěchu v mezinárodní soutěži mladých fotografů „Mladí fotografují památky“ dosáhla v rámci republiky žákyně 7. ročníku. Mezi soutěžícími z České republiky obsadila výborné 4. – 10. místo a tím si zajistila účast na květnovém slavnostním předávání cen na Staroměstské radnici v Praze.

Kde je možné získat informace o škole a vaší činnosti? Podrobné informace o škole získá veřejnost na webových stránkách školy www.zstgmivancice.cz. Na těchto stránkách najdete veškeré informace – od organizace školy přes školní a mimoškolní činnost žáků až po zájmy a záliby žáků a pracovníků školy. Aktuálnost těchto údajů je zabezpečována pravidelným doplňováním informací každý týden. Rozsah a aktuálnost stránek jsou zřejmě důvodem jejich vysoké návštěvnosti. Informace o školních aktivitách jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách Ivančického zpravodaje. Důležité informace pro veřejnost jsou sdělovány také prostřednictvím kabelové televize.

Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář