ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Předmět Informatika je vyučován ve školním roce 2020/2021 na 1. stupni v 5. ročníku a na 2. stupni v 6. ročníku v časové dotaci 1 hod. týdně. Všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium. 2. stupeň navazuje na 1. stupeň, procvičuje a dále rozšiřuje ovládání PC a vhodného software.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a bezpečné a smysluplně orientované práci na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci, komunikaci se svým učitelem, prezentování, třídění, výměně a předávání informací a souborů se učí používat elektronickou poštu a školní server pro práci v síti.
Žáci jsou v hodinách Informatiky děleni do dvou skupin, tím je zajištěna individuální možnost ovládání PC.


Hodina Učivo Poznámka, rozšiřující popis učiva
  Tematický celek HARDWARE
Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti hardware Hygiena a ergonomie na pracovišti.
Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Témata referátů na celý šk. rok
Vnitřní složení PC
Seznámení teoretické i praktické:
- procesor, pevný disk, operační paměť, základní deska, zdroj
Ukázka vnitřního složení PC, popis jednotlivých částí.
Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Video ukázka.
Založení e-mailové schránky pro komunikaci s učitelem.
Vstupní zařízení počítače
Seznámení teoretické i praktické:
- klávesnice, myš, mikrofon, skener
Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Video ukázka.
Práce s e-mailovou schránkou.
Výstupní zařízení počítače
Seznámení teoretické i praktické:
- monitor, tiskárna, reproduktory
Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Domácí úkol: Učím se poznávat vstupní a výstupní zařízení a jejich funkce.
Video ukázka.
Práce s e-mailovou schránkou.
Opakování Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme a Riskujeme, opakujeme
Elektronický test: ověření znalostí.
Práce s e-mailovou schránkou.
  Tematický celek SOFTWARE
Bezpečnost a zásady při práci s PC v oblasti software Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Softwarové pirátství.
Rozdělení software Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Hodina kódu - získané certifikáty žáků.
Měření a ukládání dat
Média:
- disketa, CD, DVD, BD, flash disk, paměťové karty
Interaktivní test k prohloubení získaných vědomostí.
Ukázka jednotlivých typů médií.
Výpočet několika příkladů.
Windows – pracovní prostředí, práce s okny, soubory a složkou na ploše Interaktivní hra Riskujeme, opakujeme.
Práce se složkou na ploše.
Windows – nastavení, Tento počítač, Místa v síti Nastavení spořiče obrazovky, tapety na plochu monitoru, práce s disky.
Programy v nabídce „Start“ – Kalkulačka, WordPad Výpočet několika příkladů.
Jednoduché práce s textovým editorem.
Program v nabídce „Start“ – Malování
Práce v grafickém editoru
Interaktivní hra Riskujeme, opakujeme.
Elektronický test: ověření znalostí.
Domácí úkol: kresba libovolného obrázku.
  Tematický celek INTERNET
Bezpečný pohyb na Internetu Práva, morálka, nelegální činnost na Internetu.
Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Upozornění na nebezpečí při prohlížení webových stránek – viry, spyware, reklamy...
Na internetu bezpečně Domácí úkol: Internetový prohlížeč interaktivně.
Internetový prohlížeč
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Domácí úkol: Internetový prohlížeč interaktivně.
Jak fungují internetové vyhledávače?
Seznam, Google
Cvičný úkol: Vyhledáváme na Internetu.
Elektronická pošta a další způsoby využití
Nastavení webmailu.
On-line komunikace
MS Teams - komunikace s učitelem a mezi žáky.
Opakování Cvičný test: ověření znalostí.
Interaktivní hra Riskujeme, opakujeme.