ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Předmět Informatika je vyučován ve školním roce 2020/2021 na 1. stupni v 5. ročníku a na 2. stupni v 6. ročníku v časové dotaci 1 hod. týdně. Všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium. 2. stupeň navazuje na 1. stupeň, procvičuje a dále rozšiřuje ovládání PC a vhodného software.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a bezpečné a smysluplně orientované práci na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci, komunikaci se svým učitelem, prezentování, třídění, výměně a předávání informací a souborů se učí používat elektronickou poštu, nástroje Google a školní server pro práci v síti.
Žáci jsou v hodinách Informatiky děleni do dvou skupin, tím je zajištěna individuální možnost ovládání PC.


Hodina Učivo Poznámka, rozšiřující popis učiva
  Tematický celek HARDWARE
Bezpečnost a zásady při práci s PC Hygiena a ergonomie na pracovišti.
Interaktivní testy k prohloubení získaných vědomostí.
Témata referátů na celý šk. rok.
Historie PC, moderní trendy Opakování látky 5. roč. = vnitřní složení PC, vstupní a výstupní zařízení.
Samostatná práce: opakování pojmů kolem vnitřního složení PC, vstupních a výstupních zařízení prostřednictvím elektronické pošty (v případě potřeby založení nové e-mailové schránky).
Zapojení vstupních a výstupních zařízení k PC Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
  Tematický celek SOFTWARE
Textový editor MS Word - seznámení Elektronický test: opakování učiva 5. roč. (vnitřní složení PC, vstupní
a výstupní zařízení), historie PC a zapojení vstupních a výstupních zařízení.

Seznámení s MS Word.
Práce s dokumentem.
Textový editor MS Word - práce s klávesnicí Práce s klávesnicí, úpravy textu.
Označování, kopírování, vkládání… v MS Word.
Textový editor MS Word - formátování, obrázky Formátování a práce s obrázky v MS Word.
Textový editor MS Word - tabulky Tabulky v MS Word.
Samostatná práce: formátování textu v MS Word podle připraveného dokumentu.
Textový editor MS Word - opakování Doplňující práce.
Domácí úkol: vytvoř leták o velikosti A4 (obrázky, texty, tabulka, ozdobné nadpisy...) na akci ve škole, městě, koncert, pozvánku do divadla, zoo... a práci nahrej do Google Classroom.
Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
Kontrolní test: přepis textu s podobným formátováním, vložení a úprava obrázku, tabulka + něco navíc.
Pracujeme s obrázky Stažení fotografie z fotoaparátu.
Programy pro práci s fotografií.
Zpracování digitální fotografie – ZPS (seznámení) Seznámení se s programem ZPS.
Modul Editor v programu ZPS – ořez, změna rozměrů a úprava barev, tvorba vlastního průkazu.
Zpracování digitální fotografie – ZPS (retuš, deformace) Modul Editor v progrmau ZPS – retuš, deformace.
Zpracování digitální fotografie – ZPS (efekty) Modul Editor v programu ZPS – práce s efekty s využitím lasa.
Zpracování digitální fotografie – ZPS (kalendář, panorama) Samostatná práce: tvorba kalendáře a panoramatického snímku.
Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
Multimédia – práce se zvuky, hudbou a videem Kontrolní test: digitální fotografie.
Riskujeme, procvičujemedigitální fotografie.
Práce s audio-video přehrávači.
Nahrávání zvuků.
Ochrana PC, příčina zpomalování PC Práce s programy Avast, Ccleaner atd.
  Tematický celek INTERNET
Komunikace na Internetu Elektronická pošta.
On-line komunikace.
Získáváme informace z různých zdrojů Vyhledávače, encyklopedie, slovníky...
Opakování Opakování zábavnou formou.