ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Předmět Práce s Internetem je vyučován v sedmém ročníku v časové dotaci 2 hod. týdně. Volně navazuje na povinný předmět Informatika, procvičuje a dále rozšiřuje ovládání PC, využívání vhodného software. S předmětem Práce s Internetem okrajově souvisí volitelný předmět Tvorba webových stránek, ve kterém je tvorba webových stránek hlavní náplní.
Zpracování informací je věnován čas po celý rok (vždy v druhé vyučovací hodině). Žáci k tomu využívají editory MS Word, MS Excel a MS PowerPoint, službu k publikování informací Webnode, program ke střihu videa Movie Maker a grafický editor Zoner Photo Studio.
Každý žák má vlastní PC, ke kterému se přihlašuje přiděleným uživatelským jménem a heslem. Žáci využívají pro komunikaci s učitelem a ostatními elektronickou poštu, nástroje MS Office 365 a školní server.


Hodina Učivo Poznámka, rozšiřující popis učiva
  Tematický celek POZNÁVÁME INTERNET
Bezpečné procházení webu
Bezpečnost a zásady při práci s PC
Diskuze k bezpečnému procházení webu.
Umím se chovat bezpečně? Interaktivní test.
Etiketa, netiketa na Internetu Diskuze k slušnému chování na Internetu.
Bezpečnost interaktivně Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
Souhrnné opakování probraného učiva I Elektronický test: ověření znalostí.
Historie Internetu Video o historii Internetu.
Internet Co je to Internet?
Služby Internetu Co nabízí Internet?
Riskujeme, procvičujeme – Internet I
Interaktivní test
Jak funguje Internet? Video ukázka
Riskujeme, procvičujeme – Internet II
Rychlost Internetu a způsoby připojení
Intranet
Pojmy k vypracování: listujeme v internetové terminologii.
Souhrnné opakování probraného učiva II Elektronický test: ověření znalostí.
  Tematický celek PROHLÍŽÍME, VYHLEDÁVÁME A STAHUJEME DATA
Pracujeme s portálem ZŠ TGM Ivančice Vyhledávání informací, zdroj informací.
Seznámení se soutěžemi „Co nevím, to si najdu“ a „Ukaž se“.
Hodnocení webů na Webnode.
Google Chrome Podrobné seznámení se s internetovým prohlížečem.
Interaktivní test.
Microsoft Edge, Mozilla Firefox Podrobné seznámení se s internetovými prohlížeči.
Interaktivní test.
Souhrnné opakování probraného učiva III
Využívání MS Teams pro potřeby výuky.
Tipy pro vyhledávání informací, zpravodajství Práce s portály, vyhledávači a zpravodajskými servery.
Nabídka vyhledávačů – mapy, slovník Samostatná práce: práce se slovníkem a mapou.
Nabídka vyhledávačů – obrázky
Hledáme na Wikipedii
Vyhledávání a ukládání obrázků z Internetu.
Cílené hledání na Wikipedii.
Hledáme v jízdních řádech
Stahujeme software
Stahování a instalace freeware softwaru.
Souhrnné opakování probraného učiva IV Riskujeme, procvičujeme vyhledávání a stahování dat.
Elektronický test: ověření znalostí.
  Tematický celek KOMUNIKACE A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ
On-line komunikace
Rizika on-line komunikace
Diskuze k rizikům on-line komunikace.
E-mail – víme o něm vše? Interaktivní test.
E-mailový klient – Mozilla Thunderbird Nastavení klienta.
Office 365, Skype, WhatsApp Messenger Komunikace mezi žáky.
Sociální sítě Výhody, nevýhody.
Souhrnné opakování probraného učiva V Riskujeme, procvičujeme on-line komunikaci.
Elektronický test: ověření znalostí.
Zpracování informací Obecně o možnostech zpracování informací z Internetu.
MS PowerPoint Společná tvorba prezentace.
Samostatná práce: tvorba vlastní prezentace s animacemi, efekty.
MS Excel Zpracování dat formou tabulek a grafů.
Samostatná práce: výpočet hodnot a jejich převod do grafu.
Souhrnné opakování probraného učiva VI Riskujeme, procvičujeme zpracování informací.
Cvičný test: ověření znalostí.