ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Předmět Tvorba webových stránek je vyučován v 8. ročníku v časové dotaci 2 hod. týdně. Volně navazuje na povinný předmět Informatika. Ve volitelném předmětu Tvorba webových stránek poznávají žáci kromě kompletního učiva kolem HTML jazyka také CSS styly a další možnosti při tvorbě a publikaci webu.
Zvládnutí výpočetní techniky na úrovni nalezení informací, jejich zpracování, doplnění a publikace na webu využívají žáci nejen pro tvorbu vlastních webových stránek, ale také pro tvorbu projektů. Žáci si svojí činností rozvíjejí logické myšlení, využívají dovednosti manipulace s výpočetní technikou při řešení praktických úkolů a problémů.
Každý žák má vlastní PC, ke kterému se přihlašuje přiděleným uživatelským jménem a heslem. Žáci využívají pro komunikaci s učitelem a ostatními elektronickou poštu, nástroje MS Office 365 a školní server.


Hodina Učivo Poznámka, rozšiřující popis učiva
  Tematický celek WEB BEZ ZNALOSTI HTML JAZYKA
Seznámení s autorským zákonem
Bezpečnost a zásady při práci s PC
Programy pro ochranu PC.
Základní struktura www stránky Diskuze k tvorbě webu.
Webová stránka z MS Wordu.
Webhosting
Typografie na webu
Design webu
Registrace místa na serveru s využitím domény 3. stupně.
Rozbor designu webové stránky.
Riskujeme, procvičujeme úvod k webu
Závěrečný test k úvodu webu
Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
Elektronický test: ověření znalostí.
On-line tvorba webu na Webnode
Webnode – volba projektů, administrace
Založení webu na serveru Webnode.
Webnode – rozbor ovládacích prvků Práce s odkazy na webu.
Práce s webem na téma fiktivní firma.
Webnode – text, fotogalerie Práce s textem, fotografiemi.
Práce s webem na téma fiktivní firma.
Webnode – videa a další prvky Práce s videi, HTML kódem atd.
Práce s webem na téma fiktivní firma.
Webnode – práce na projektu Dokončovací práce.
  Tematický celek PROGRAMOVACÍ JAZYK HTML
Seznámení s HTML jazykem Diskuze k základním pravidlům HTML jazyka.
Golden HTML Editor Seznámení se softwarem pro práci s HTML jazykem.
Golden HTML Editor ke stažení zde.
Formátování v HTML jazyce I Běžné i speciální způsoby formátování.
PSPad Editor ke stažení - instalátor - DOPORUČUJI - zde.
PSPad Editor ke stažení zazipovaného souboru, rozbalení a okamžité spuštění zde.
Formátování v HTML jazyce II Další způsoby formátování.
Práce s obrázky na webu
Vytváříme vlastní fotoalba
Úprava obrázků pro web, automatické generování fotogalerií.
Odkazy na webu Vytváření menu v HTML jazyce.
Tabulky na webu
Seznamy na webu
Pokročilé práce s tabulkou a seznamy.
Implementace hotových skriptů na web Přidání interaktivních prvků na webu (počítadlo, kalendář, hodiny...).
Rámy a jejich použití v praxi
Práce s šablonami webů
Ukázka práce s rámy (starší technika tvorby celých webů).
Úprava připravených šablon pro publikaci informací.
Závěrečný test z teorie a praxe HTML Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
Elektronický test: ověření znalostí.
  Tematický celek CSS A DOPLŇKY NA WEB
Úvod do CSS stylů
CSS – vlastnosti písma, barvy a pozadí
Práce s Poznámkovým blokem.
CSS – vlastnosti textu Práce s Poznámkovým blokem.
Samostatná práce.
CSS – vlastnosti boxů Práce s Poznámkovým blokem.
Samostatná práce.
CSS – pozicování Práce s Poznámkovým blokem.
Samostatná práce.
CSS vychytávky Práce s Poznámkovým blokem.
Samostatná práce.
Závěrečný test z teorie CSS Interaktivní hra Riskujeme, procvičujeme.
Elektronický test: ověření znalostí.
Ukázky prací žáků v HTML a CSS.
Počítačová grafika
Grafika na webu
Adobe Fireworks.
Samostatná práce - kresba, logo.