ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Z níže uvedených otázek jednotlivých kapitol bude každé skupině vybráno několik z nich.
Pokud nedokážete na některé otázky odpovědět, nachystejte si je do diskuze v hodinách Ov.
  Opakování učiva ze 7. roč.
 1. Jak dělíme majetek?
 2. Co je míněno výrazem konzumní společnost?
 3. Co je to stát?
 4. Jaké jsou některé úkoly státu?
 5. Co je to demokracie? Jaké jsou její formy?
 6. Jaký je rozdíl mezi demokracií a diktaturou?
 7. Co je to aktivní a pasivní volební právo?
 8. Kolik let mi musí být, abych se stal... zastupitelem, poslancem, senátorem, prezidentem?
 9. Na kolik let jsou voleni... zastupitelé, poslanci, senátoři, prezident?
 10. Poslanecká sněmovna má ___ křesel a senát ___.
 11. Co znamená, že volby jsou přímé a tajné?
 12. Co znamená, že volby jsou svobodné a rovné?
 13. Jaké jsou orgány obce?
 14. Napiš 2 instituce EU, kde sídlí?
 15. Co je cílem EU? Kdy vznikla? Jaké přinesla výhody svým členům? Kolik má členských států? Kdy vstoupila ČR do EU?
 16. Co je to předsudek?
 17. Co je to diskriminace?
 18. Co je to rasismus?
 19. Co znamená antisemitismus?
 20. Co je to xenofobie?
 21. Kdy vznikla OSN a kde sídlí? Jaké jsou úkoly OSN?
 22. Kdy vznikla Severoatlantická aliance a kde sídlí? Jaké jsou úkoly NATO?
 23. Jaké jsou hlavní složky integrovaného záchranného systému?
 24. Co zajišťuje občanům Listina základních práv a svobod?  OSOBNOST
 1. Člověk se mění v průběhu celého svého života. V jakém období se odehrávají největší změny?
 2. Na tom, jací jsme, se podílí mnoho vlivů. Jaké to jsou (3 základní okruhy vlivů)?
 3. Co podle Vás přispívá k delšímu zdravému životu člověka?
 4. V životě každého z nás bylo spousta událostí, které nás nějak ovlivnily. Mohly být příjemné i nepříjemné, o kterých nemusíte mluvit. Kterými změnami jste prošli, jaké důležité okamžiky jsou za Vámi?
 5. Co je to vývoj? Co si pod tímto pojmem představujete?
 6. Má nějaký vliv sociální prostředí na člověka?
 7. Čím je často doprovázeno dospívání?
 8. Koho si představíte pod pojmem osobnost? Jsou osobnostmi pouze společensky významní jedinci?
 9. Co je to daktyloskopie?
 10. K čemu slouží testy DNA?
 11. Zkuste pohovořit o svých kladných a záporných stránkách osobnosti.
 12. Vyjmenujte některé své záporné vlastnosti, které byste chtěli odstranit.
 13. Co očekáváte od života a budoucnosti?
 14. Jaké jsou Vaše sny a představy?
 15. Jaké překážky budete muset asi na své cestě životem překonat?
 16. Co zahrnuje sebepojetí (3 vlastnosti)?
 17. Co je to vůle?
 18. Čím nejvíce škodíte svému tělu? Co děláte pro to, aby zůstalo zdravé?
 19. Co znamená sebepodceňování, sebepřeceňování?
 20. Temperament je vrozený nebo získaný v průběhu života?
 21. Charakter je vrozený nebo získaný v průběhu života?
 22. Jaké jsou temperamentové typy podle Hippokratese? Vysvětlete jednotlivé typy.
 23. Jaké jsou temperamentové typy podle Junga? Vysvětlete jednotlivé typy.
 24. Co je to svědomí?
 25. Kdo je to egoista a altruista?
 26. Co stojí za každým činem?
 27. Které činnosti Vás baví, jaké jsou Vaše záliby? Vysvětlete ostatním, co Vás na Vašem koníčku baví. Mohly by se Vaše záliby stát Vaším povoláním?
 28. Co jsou to vlohy?
 29. Co jsou to schopnosti?
 30. Čím se měří úroveň inteligence?  Psychické procesy a stavy
 1. Informace o světě získáváme prostřednictvím smyslových orgánů – kterých?
 2. Co je to vjem?
 3. Proč je důležité sociální vnímání?
 4. Co je to představa?
 5. Co je to fantazie?
 6. Co je to iluze?
 7. Co je to fata morgana?
 8. Jaký je rozdíl mezi představivostí malého dítěte a dospělého člověka?
 9. Stalo se Ti někdy, že Tě někdo zklamal nebo naopak svým chováním mile překvapil?
 10. Naše vnímání se někdy také řídí tím, jakou máme náladu... souhlasíš?
 11. Stalo se Ti někdy, že jste někoho špatně odhadli?
 12. Dáš někdy na první dojem?
 13. Co se děje dále s informacemi poskytnutými smysly?
 14. Čím se vyjadřují výsledky myšlení? Dělení a), b).
 15. Vyjmenuj 4 myšlenkové operace a zdůvodni jejich význam.
 16. Jak se dorozumívají živočichové v přírodě?
 17. Co jsou to mimoslovní prostředky využívané lidmi ke komunikaci?
 18. Víš, co znamená umění říct "nevím"?
 19. Co je to paměť?
 20. Co znamená paměť bezděčná a záměrná?
 21. Co znamená paměť mechanická a logická?
 22. Co znamená paměť krátkodobá a dlouhodobá?
 23. Co je to zapomínání?
 24. Co je to pozornost a jak se říká poruše pozornosti?
 25. Často se stává, že si pamatujeme věci, které nebyly vůbec důležité. Souhlasíš? Máš takovou zkušenost?
 26. Stalo se Ti někdy, že jsi se pracně učil nějakou látku a druhý den ve škole se Ti vše z hlavy ztratilo? Proč k tomu asi došlo?
 27. Co je to Alzheimerova choroba?
 28. Jaký je rozdíl mezi hrou, učením a prací?
 29. Co je hra? Hrají si jen děti? Co je cílem hry?
 30. Co je to učení? Je to jen škola? Je pravda, že se všichni učíme celý život?
 31. Představte si miminko... Co všechno se člověk do Vašeho věku již naučil?
 32. Co si vybavíte pod pojmem práce? Uveďte příklady fyzické a duševní práce.
 33. Jak by podle Vás měli odpočívat lidé pracující fyzicky a lidé pracující duševně?
 34. Co jsou to city a afekty?
 35. Co je to nálada a vášeň?
 36. Co může vyjadřovat smích, pláč, zčervenání?
 37. Ve kterých situacích se ti rozbuší srdce, zrychlí tep nebo se ti třesou ruce, zbledneš jako stěna, podlomí se ti kolena?
 38. Přihodilo se ti někdy to, že city jsou nakažlivé?
 39. Myslíš, že můžeš druhého člověka změnit?  Člověk v sociálních vztazích
 1. Co je to chování?
 2. Co je to prožívání?
 3. Co je to jednání?
 4. Co je to agresivita?
 5. Co je to pasivita?
 6. Co je to asertivita?
 7. Kdy ses naposledy choval pasivně, agresivně nebo asertivně?
 8. Dokážeš říci, že se ti něco (např. film) nelíbí, i když ostatní na to mají opačný názor?
 9. Dělá Ti problém říci NE? Proč?
 10. Když Ti někdo něco vytkne, znejistíš a cítíš lítost nebo vztek?
 11. Co je to monolog a dialog?
 12. Jak poznáš, že Tě druhý poslouchá? Jak pozorně nasloucháš ty? Kdy je těžké druhým naslouchat?
 13. Co je to stres?
 14. Co jsou to stresory a jak se dělí (+ příklady)?
 15. Co je to konflikt?
 16. Jaké jsou tři možné typy chování při konfliktu?
 17. Jak se dá předcházet některým stresovým situacím (učení, test, práce...)?
 18. Co je to kompromis?
 19. Kdo jsou handicapovaní lidé?
 20. Jak zní definice zdraví?
 21. Co je to WHO?
 22. Co je to štěstí? Můžeme my sami štěstí ovlivnit?
 23. Co je to hygiena?
 24. Co je to vyvážená strava? Jaký je tvůj jídelníček?
 25. Jakými způsoby než spánkem lze odpočívat?
 26. Co pro Tebe znamená relaxace?
 27. Je možné, že se člověk sebevíce snaží, a přesto zdravý být nemůže?
 28. Co to znamená, že každý mladý, zdravý člověk má možnost volby?
 29. Je pravda, že řadu našich rozhodnutí mohou ovlivnit naši kamarádi? Proč?  Hospodaření
 1. Jak se dělí potřeby?
 2. Co jsou to statky?
 3. Jaké jsou statky volné?
 4. Jaké jsou statky vzácné?
 5. Co jsou to služby?
 6. Co je to dělba práce a jak může vypadat dělba práce u Vás doma?
 7. Co je to specializace?
 8. Jak žili lidé dříve?
 9. Jak se změnily podmínky života oproti minulosti?
 10. Co je to výroba a co je jejím výsledkem?
 11. Jak dělíme odvětví?
 12. Výrobní faktory jsou...
 13. Jak získáváme služby a statky?
 14. Kam chodíte nakupovat? Máte svůj oblíbený obchod?
 15. Umíte si poradit v situaci, kdy je Vám prodáno vadné zboží?
 16. Co nabízí supermarkety?
 17. Jak reagujete na slevové akce?
 18. Jsou věci, které v místě bydliště určitě nekoupíte a sháníte je tak jinde?
 19. Proč je důležité při nákupu zboží umět vhodně komunikovat s prodavači a obráceně?
 20. Zamyslete se nad způsoby, kterými se prodávající snaží získat své zákazníky.
 21. Jakým způsobem můžeme služby nebo výrobky získat? V čem to bylo v minulosti jiné?
 22. Musíme platit vždy jen v hotovosti? Jaké další způsoby znáš?
 23. Co si představujete pod pojmem trh?
 24. Co znamená, když někdo řekne: "Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci."
 25. Co je to nabídka?
 26. Co je to poptávka? Jak se změní poptávka, dojde-li k výraznému snížení ceny zboží?
 27. Co je to cena a tržní cena?
 28. Jsou země, kde je běžné sjednávání cen?
 29. Kde lidé získávají peníze?
 30. Co je to ekonomie?