ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Každý z žáků si zvolí jedno téma (některé téma je určeno pro více žáků).
Rozsah referátu cca 1 A4 ručně psaného textu. Pokud je zdrojem tématu učebnice, žák si opíše otázky, na které písemně odpoví plnými větami.


č. Témata referátů Zdroj
1–3 Kam jdu a jak se znám? uč. str. 11 – 15
4 Význam barev, jaká barva je Tvoje oblíbená? http://vyznam-barev.najdise.cz/
5 Charakterizuj teenagera. Jaké jsou duševní znaky puberty? http://cs.wikipedia.org/wiki/Teenager#Teenager
http://www.timdvadva.cz
6 Temperament (melancholik, sangvinik, flegmatik, cholerik), introvert, extrovert. http://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament
7–8 Co chci? Jaký je můj koníček a proč? uč. str. 18 – 19
9 Co mohu? uč. str. 20 – 22
10 Jak poznávám a vnímám? uč. str. 23 – 25
11 Paměť – vštěpování, uchování, zapomínání. uč. str. 28 – 30
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5_%28psychologie%29
12 Jak se učím? Co je to učení? uč. str. 31 – 32
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3%AD
13 Jak prožívám své city? uč. str. 33 – 35
14 Umím se přiměřeně prosazovat? uč. str. 36 – 38
15 Zdravý životný styl. uč. str. 43 – 45
16–17 Přejete si, prosím? Nakupujeme... uč. str. 48 – 51
18 Moc výkonná v České republice uč. str. 62 – 63
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkonn%C3%A1_moc_v_%C4%8Cesku
19 Moc zákonodárná – Parlament České republiky uč. str. 59 – 61
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
20 Moc soudní uč. str. 64 – 65
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moc_soudn%C3%AD
21 Ombudsman uč. str. 66
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ombudsman