ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Seriál paní učitelky V. Válkové (HTML dokumenty)
Úvodem
Rozvoj jemné a hrubé motoriky
Grafomotorika
Rozvoj řeči
Rozvoj sluchového vnímání
Zrakové vnímání
Nácvik prostorové a pravolevé orientace
Orientace v čase
Techniky nácviku čtení u dětí s SPU
Dyskalkulie (PDF dokument)
O SPU z knižních publikací
Charakteristika SPU
Diagnostika v 1. roč. ZŠ
Jak pracovat s dětmi s SPU?