ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Z níže uvedených otázek jednotlivých kapitol bude každé skupině vybráno několik z nich.
  Jižní, jihovýchodní a východní Asie
 1. Charakterizujte podnebí (podnebné pásy) a zemědělské plodiny J a JV Asie.
 2. V jakých dvou oblastech žije v rámci J a JV Asie nejvíce lidí? S čím se tyto oblasti potýkají?
 3. Co víte o hinduismu a buddhismu?
 4. Co všechno víte o Indii (hl. město, další města a život v nich, zemědělství)?
 5. Co všechno víte o Bangladéši (problémy, se kterými se potýká, 2 velké řeky)?
 6. Vypište podle mapy všechny státy J Asie.
 7. Vypište podle mapy všechny státy JV Asie.
 8. Co všechno víte o Indonésii (hl. město, názvy 4 velkých ostrovů, počet a povrch ostrovů)?
 9. Co všechno víte o Singapuru?
 10. Charakterizujte podnebí (podnebné pásy) a zemědělské plodiny V Asie.
 11. Jaké náboženství a písmo je typické pro V Asii?
 12. Co víte o Japonsku (hl. město, státní zřízení, zemědělství, chování Japonců, náboženství, průmysl, ostrovy)?


  Jihozápadní a střední Asie
 1. Charakterizujte podnebí JZ Asie (podnebné pásy, množství srážek, povrch krajiny).
 2. Jaké znáte 2 velké řeky JZ Asie?
 3. Jak získávají lidé JZ Asie vodu?
 4. Co víte o Mrtvém moři?
 5. Čeho má JZ Asie velké zásoby? Kde se těží?
 6. Jak se nazývá náboženství v JZ Asii a jeho vyznavači?
 7. Vypište podle mapy 11 arabských států, alespoň u 2 z nich napište nějaké informace.
 8. Co víte o Turecku a Kypru?
 9. Co víte o Kavkazské oblasti (vypište také názvy států a jejich hlavní města)?
 10. Co víte o Iránu a Afganistánu?
 11. Co víte o Izraeli?
 12. Charakterizujte podnebí střední Asie (podnebné pásy, množství srážek, povrch krajiny – názvy pouští).
 13. Jaké znáte 2 velké řeky střední Asie?
 14. Co víte o Aralském jezeře?
 15. Vypište podle mapy 5 států střední Asie.


  Euroasie
 1. SLEPÁ MAPA:
  Zopakuj si níže uvedená místa hledáním na mapě.
  Zakresli na slepou mapu a pastelkami zvýrazni:
  - hranice mezi Evropou a Asií (s názvy)
  - místa s častým výskytem zemětřesení (sopky)
  - oceány (4)
  - Arabský poloostrov
  - Indie
  - poloostrov Kamčatka
  - poloostrov Čukotka
  - Skandinávský poloostrov
  - Apeninský poloostrov
  - Pyrenejský poloostrov
  - poušť Gobi
  - Indoganžská nížina
  - Východočínská nížina
  - Mezopotámská nížina
  - Perský záliv
  - Černé moře
  - Středozemní moře
  - Kaspické moře
  - Bajkal
  - Volha
  - Ob
  - Himaláje (Mount Everest)
  - Alpy (Mont Blanc)
  - severní polární kruh
  - barevně zvýrazni a pojmenuj podnebné pásy v Euroasii
 2. Jaké je podnebí v Euroasii (severozápad Evropy, střední a východní Evropa, východně od Uralu, východní a jihovýchodní Asie?
 3. Charakterizujte rostlinstvo a živočišstvo jednotlivých podnebných pásů (polární pás, subpolární pás, mírný pás, subtropický/tropický).
 4. Kde se v Evropě nachází nejhustěji zalidněná oblast?
 5. Kde se v Asii nachází nejhustěji zalidněná oblast?
 6. Jaké je hospodářství zemí Evropy a zemí Asie?


  Amerika
  Při testu je povoleno používat mapu.
 1. Kolik měří Amerika od severu k jihu?
 2. Amerika se rozděluje na 3 části... jaké?
 3. Součástí Střední Ameriky jsou dvě souostroví... jaká?
 4. Jakými oceány je Amerika obklopena?
 5. Co je to Grónsko? Co o něm víš?
 6. Jaké znáš 2 velké poloostrovy Severní Ameriky?
 7. Jak se nazývá pásmo velehor táhnoucí se od Aljašky až po Ohňovou zemi? Jaký je nejvyšší vrchol a kolik měří?
 8. Jaký je název činné sopky v Mexiku?
 9. Vyjmenuj všechny velké nížiny Ameriky.
 10. Jaká je nejdelší a nejvodnatější řeka v Americe (na světě)?
 11. Jak využívá člověk ve svůj prospěch prérie a pampy?
 12. Jaká jsou typická zvířata pro Severní a Jižní Ameriku? Vyjmenuj několik zvířat, která se v Evropě nevyskytují.
 13. Vyjmenuj všechny významné americké řeky.
 14. Vyjmenuj názvy všech pěti amerických jezer, které spojuje řeka sv. Vavřince.
 15. Kdo byl původními obyvateli Ameriky? Proč se jejich život v 15. a 16. st. začal měnit?
 16. Co víš o Kanadě? – a) z čeho se skládá b) obyvatelstvo c) přírodní podmínky – zemědělství
  d) významná města.
 17. Co víš o USA? – a) z čeho se skládá – prezident b) obyvatelstvo c) přírodní podmínky – zemědělství
  d) významná města – průmyslové oblasti.
 18. Co je typické pro Střední Ameriku?
 19. Vyjmenuj alespoň 5 států Střední Ameriky.
 20. Jaká jsou průmyslová centra Brazílie a Argentiny?
 21. Vyjmenujte alespoň 5 států Jižní Ameriky.


AMERIKA
SLEPÁ MAPA (Severní Amerika a Jižní Amerika):
Zopakuj si níže uvedená místa hledáním na mapě.
Zakresli na slepou mapu a pastelkami zvýrazni:
- Severní Amerika,
- Střední Amerika,
- Jižní Amerika,
- Panamský průplav,
- Velké Antily,
- Malé Antily,
- Aljaška,
- Labrador,
- Grónsko,
- Atlantský oceán,
- Tichý oceán,
- Severní ledový oceán,
- Ohňová země,
- Kordillery,
- Andy,
- Aconcagua (6959 m. n. m.),
- Popocatépetl,
- Amazonská nížína,
- Laplatská nížina,
- Mississippská nížina,
- Atlantská nížina,
- Arktická nížina,
- severní polární kruh,
- polární podnebný pás,
- subpolární podnebný pás,
- mírný podnebný pás,
- subtropický podnebný pás,
- tropický podnebný pás,
- Mohavská poušť,
- Amazonka,
- Paraná,
- Mississippi,
- Mackenzie,
- soustava 5 jezer ledovcového původu,
- řeka sv. Vavřince.  AUSTRÁLIE
 1. SLEPÁ MAPA:
  Zopakuj si níže uvedená místa hledáním na mapě.
  Pomůcka: mapy Austrálie vyhledané přes Google.


  Zakresli na slepou mapu a pastelkami zvýrazni:
  - 2 zálivy
  - 2 pohoří
  - 2 pouště
  - 2 oceány
  - 1 poloostrov a 1 ostrov
  - 2 státy Austrálie
  - 2 města
  - 2 řeky
 2. Jaké je podnebí v Austrálii (kde je nejvíce srážek, kde naopak nejméně)?
 3. Jaké rostliny a živočichové se v Austrálii vyskytují?
 4. Co můžeme označit jako velký problém Austrálie (s čím se lidé často potýkají, co jim znepříjemňuje život)?
 5. Jaké je hlavní město Austrálie? Kolik obyvatel žije v Austrálii? Jaká je hustota zalidnění?  AFRIKA
 1. SLEPÁ MAPA:
  Zopakuj si níže uvedená místa hledáním na mapě.
  Zakresli na slepou mapu a pastelkami zvýrazni:
  - Gibraltarský průliv,
  - Středozemní moře,
  - Suezský průplav,
  - Rudé moře,
  - Arabský pol.,
  - ostrov Madagaskar,
  - Guinejský záliv,
  - Somálský pol.,
  - Čadská pánev,
  - Konžská pánev,
  - pohoří Atlas,
  - pohoří Dračí hory,
  - Etiopská vysočina,
  - pohoří Kilimandžáro,
  - poušť Sahara,
  - poušť Kalahari,
  - poušť Namib,
  - řeka Nil,
  - řeka Zair,
  - řeka Niger,
  - Čadské jezero,
  - Viktoriino jezero,
  - jezero Tanganika,
  - Asuánská přehrada.
 2. Jaká je členitost Afriky?
 3. Jaké je podnebí v tropickém rovníkovém pásu? O jakou oblast s jakým porostem se jedná? Jaká zvířata zde žijí? Co zde člověk pěstuje?
 4. Jaké je podnebí v tropickém střídavě vlhkém pásu? O jakou oblast s jakým porostem se jedná? Jaká zvířata zde žijí?
 5. Jaké je podnebí v tropickém suchém pásu? O jakou oblast s jakým porostem se jedná? Jaká zvířata zde žijí?
 6. Jaké je podnebí v subtropickém pásu? Jaký je zde porost? Jaký typický hmyz zde žije? Co zde člověk pěstuje?
 7. Jaká je nejdelší řeka Afriky? Jaké má hlavní přítoky?
 8. Na které řece jsou známé Viktoriiny vodopády?
 9. Které jezero je největším v Africe?
 10. Které jezero je nejhlubším v Africe?
 11. Které jezero je tzv. bezodtokové?
 12. Kde se nachází nejvýznamnější naleziště nerostných surovin v Africe?
 13. Která dvě jména jsou spojena s průkopnickými výpravami do vnitrozemí Afriky?
 14. Co víš o obyvatelstvu Afriky, jeho rozmístění, počtu?
 15. Napiš alespoň 2 státy severní arabské Afriky. Které město je největším městem severní Afriky? Co je velkým lákadlem pro turisty v této oblasti?
 16. Napiš alespoň 2 státy tropické Afriky. Které město se proslavilo díky rallye? Který stát je nejvíce ohrožen hladem?
 17. Který stát jižní Afriky a vůbec jako jediný africký stát patří k rozvinutým zemím? Jaké je jeho hlavní město? Co je jeho nerostným bohatstvím?


  PEDOSFÉRA
 1. Co je to pedosféra?
 2. Z čeho se skládá neživá část půdy?
 3. Z čeho se skládá živá část půdy?
 4. Co je to humus?
 5. Jaké znáš typy půd, co o nich víš?
 6. Kteří činitelé ovlivňují půdu?
 7. Co je to eroze?
 8. Co ohrožuje půdu?
  BIOSFÉRA
 1. Co je to biosféra?
 2. Vyjmenuj podnebné pásy.
 3. Co víš o oblasti tropických lesů?
 4. Co víš o oblasti savan?
 5. Co víš o pouštích?
 6. Co víš o oblastech se subtropickým rostlinstvem?
 7. Jak se nazývají stepi Severní a Jižní Ameriky?
 8. Co víš o oblastech s lesy mírného pásu?
 9. Co víš o tundrách?
 10. Co víš o polárních oblastech?
 11. Co víš o životě ve vodách oceánů?
 12. Co se děje se vzrůstající nadmořskou výškou?


  HYDROSFÉRA
 1. Co je to hydrosféra?
 2. Co tvoří hydrosféru naší planety?
 3. Popište oběh vody v přírodě.
 4. V jakém skupenství se voda může nacházet?
 5. Kolik % zemského povrchu pokrývají oceány a moře?
 6. Kolik % veškeré vody na Zemi zabírají oceány a moře?
 7. Jaké znáš oceány?
 8. Jak rozdělujeme moře? Uveď příklady (podle mapy).
 9. Co jsou to průlivy? Jaký znáš (podle mapy)?
 10. Co jsou to průplavy?
 11. Co je to ostrov? Jaké znáš (podle mapy)?
 12. Co jsou to zálivy? Jaké znáš (podle mapy)?
 13. Jaké znáš pohyby mořské vody? Co o nich víš?
 14. Na začátku řeky stojí...
 15. Vodní toky, které ústí do větších vodních toků se nazývají...
 16. Co je to povodí?
 17. Co je to úmoří?
 18. Co je to průtok?
 19. Jaký je hlavní rozdíl mezi jezerem a rybníkem?
 20. Podle původu dělíme jezera na...
 21. Jak vznikají bažiny?
 22. Jaký mají význam přehrady?
 23. Co je to sněžná čára?
 24. Jak vznikají ledovce?


  ATMOSFÉRA
 1. Co je to atmosféra? V čem spočívá její význam pro Zemi?
 2. Čím je atmosféra tvořena?
 3. Co je to vzduch, jaké je jeho složení?
 4. Co víte o kyslíku a oxidu uhličitém?
 5. Co víte o ozonu?
 6. Co je to meteorologie?
 7. Co charakterizuje počasí?
 8. Co je důležité znát pro určení počasí?
 9. Nakreslete a popište alespoň 5 meteorologických značek.
 10. Znázorněte barevně teplou a studenou frontu.
 11. Co se střídá v našich zeměpisných šířkách?
 12. Kdo a kde se zabývá počasím?
 13. Co je to počasí?
 14. Co je to podnebí?
 15. Jak se nazývají 4 rovnoběžky na 66,5° severní a jižní šířky a na 23,5° severní a jižní šířky?
 16. Co víte o letním slunovratu?
 17. Co víte o podzimní rovnodennosti?
 18. Co víte o zimním slunovratu?
 19. Co víte o jarní rovnodennosti?
 20. Jaká rovnoběžka má po celý rok na Zemi den i noc stejně dlouhé?
 21. Co je to polární den?
 22. Co je to polární noc?
 23. Na čem je závislé podnebí?
 24. Jaké rozlišujeme na Zemi teplotní pásy?
 25. Jaké jsou činitelé ovlivňující stálé proudění vzduchu na Zemi?  Krajinná sféra – LITOSFÉRA
 1. Co tvoří všechny krajiny?
 2. Z čeho se skládá krajinná sféra?
 3. Co tvoří přírodu?
 4. Popište krajinu, která Vás obklopuje. Zasáhl do ní člověk?
 5. Může se příroda někdy obrátit proti člověku?
 6. Z jakých vrstev se skládá Země?
 7. Co je to pevninský šelf?
 8. Co jsou to hlubokooceánské příkopy?
 9. Jaké znáš druhy zemětřesení?
 10. Co představuje sopečnou činnost?
 11. Co je to ohnisko?
 12. Co jsou to vrásy?
 13. Co jsou to zlomy?
 14. Které přírodní činitele rozrušují povrch Země?
 15. Jak dělíme tok řeky?
 16. Co je to delta?
 17. Jak členíme povrch podle výškových rozdílů v krajině?
 18. Jak členíme povrch podle nadmořské výšky?  Glóbus a mapa
 1. Co je to glóbus?
 2. Co je to mapa?
 3. Co je to kartografie?
 4. Co znázorňují na mapě světle a tmavě hnědá místa?
 5. Co znázorňují na mapě světle a tmavě zelená místa?
 6. Co znázorňují na mapě světle a tmavě modrá místa?
 7. Proč vznikly mapy?
 8. Co se v dnešní době využívá k sestrojení map?
 9. Vyjmenuj druhy map podle měřítka.
 10. Plán města Ivančice je mapou jakého měřítka?
 11. Kolik km nebo m je ve skutečnosti 1 cm na mapě s měřítkem... (např. 1:500 000)?
 12. Čím větší území na mapě znázorňujeme, tím je zkreslení větší nebo menší?
 13. Proč jsme si Zemi na mapě rozdělili myšlenými čarami?
 14. Co jsou to poledníky?
 15. Jak je označen hlavní poledník?
 16. Co jsou to rovnoběžky?
 17. Jak se nazývá nejdelší rovnoběžka?
 18. Zeměpisnou šířku hledáme na rovnoběžkách nebo polednících?
 19. Zeměpisnou délku hledáme na rovnoběžkách nebo polednících?
 20. V čem vyjadřujeme zeměpisnou šířku a délku?
 21. Kolik máme na Zemi časových pásem?
 22. Jaký je rozdíl dvou sousedních časových pásem?
 23. Co je to kóta?
 24. Co jsou to vrstevnice?
 25. Co je to polohopis?
 26. Práce s mapou Evropy – určování místa podle zadané zeměpisné šířky a zeměpisné délky.  Planeta Země
 1. Co umožňuje na naší Zemi život?
 2. Co je to obzor?
 3. Co víte o tvaru Země (jaké byly počátky představ o Zemi)?
 4. Co znamenají rozměry: 6 400 km, 40 000 km, 150 mil. km.
 5. Jaké je jméno lodě, která obeplula Zemi jako první?
 6. Jak se nazývá zmenšený model Země?
 7. Proč není Země naprosto kulatá jako míč?
 8. Jaké pohyby vykonává Země, co o nich víš?
 9. Proč je pohyb Slunce po obloze pouze zdánlivý?
 10. Země je jako jedna z planet součástí jaké soustavy?
 11. Co víte o přestupném roce?
 12. Jaký je tvar dráhy oběhu Země kolem Slunce?
 13. Co je důsledkem oběhu Země kolem Slunce?
 14. Jaké pohyby vykonává Měsíc, co o nich víš?
 15. Kolik dní trvá měsíční den a měsíční noc?
 16. Jaké jsou teploty na Měsíci ve dne a v noci?
 17. Jak vypadá povrch Měsíce?
 18. Jak se nazývají změny vzhledu Měsíce?
 19. Vyjmenuj a popiš měsíční fáze.
 20. Na čem je závislá doba oběhu planet okolo Slunce?
 21. Co je středem sluneční soustavy?
 22. Jaké je jméno největší planety sluneční soustavy?
 23. Co jsou to meteory a meteority?
 24. Jaká je velikost Slunce ve srovnání se Zemí?
 25. Co je to Slunce?
 26. Za kolik minut dorazí světlo ze Slunce na Zemi?
 27. Jaké myslitele 16. století znáš?
 28. Jak se jmenoval pes, který vstoupil do vesmíru?
 29. Jak se jmenoval první kosmonaut?
 30. Jak se jmenovala kosmická loď, která jako první přistála na Měsíci?