ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Dne 25. listopadu se uskutečnilo školní online kolo dějepisné olympiády. Stejně jako všechny školní aktivity, tak i tato probíhala v online prostoru.
Tématem olympiády bylo: Labyrintem barokního světa (1556-1781). Žáci měli za úkol si prostudovat látku, která se týkala doby barokní (od umění, přes architekturu až ke stylu života) a v limitu 90 minut vyplnit 30 otázek. Nejúspěšnějším účastníkem školního kole se stal Lukáš Feith. Ten se také účastnil v pondělí 18. ledna okresního kola dějepisné olympiády.
Téma bylo totožné, leč bylo potřeba daleko důkladněji a podrobněji prostudovat danou problematiku na základě relativně hutných studijních materiálů. To se Lukášovi podařilo velmi dobře, o čemž svědčí jeho výborný výsledek. Ve velké konkurenci gymnázií a základních škol z okresu Brno-venkov se umístil na krásném sedmém místě. Nezbývá mi, než mu velmi pogratulovat a popřát mu i nadále studijní úspěchy na budoucí střední škole.

Mgr. J. Hochman