ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Ve spolupráci s Diecézní charitou Brno zastoupenou v Ivančicích panem Jelínkem a panem Černým se na naší škole ve vybraných třídách uskutečnila výtvarná soutěž inspirovaná legendou o Třech králích a již tradiční charitativní Tříkrálovou sbírkou (i když už to vypadalo, že letos asi žádná soutěž nebude..).
Do soutěže byly zahrnuty výtvarné práce žáků 7. ročníku a třídy 6. B. Žáci těchto tříd odevzdávali své práce elektronicky v rámci distanční výuky výtvarné výchovy, zástupci Diecézní charity z nich vybrali 3 nejlepší.
Vítězkou výtvarného klání se stala Klára Filipovičová ze 7. C, 2. místo získala práce Michaely Holzerové ze 6. B a 3. místo obrázek Ely Pazourkové.
Děkuji zástupcům Diecézní charity za poskytnutou podporu a ceny i diplomy pro naše žákyně.
Všem žákům, oceněným i neoceněným, děkuji za pilné posílání výtvarných úkolů, ti, na které se v soutěži nedostalo, byli odměněni alespoň jedničkou:).

Mgr. Leona Bubeníková
K. Filipovičová, 7. C


M. Holzerová, 6. B


E. Pazourková, 7. B

Foto: Mgr. Leona Bubeníková