ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Práce žáků

Informační technologie – webové prezentace...
Český jazyk – próza & poezie
Výtvarná výchova – fotografie prací, reportáže...
Anglický jazyk – fotografie prací, projekty...
Projektová výuka – celoroční projekty
Školní družina – práce žáků
Přírodopis – práce žáků...
Praktické činnosti – práce žáků z dílen, šk. dvoru
Vlastivěda – projekty žáků
Prvouka – práce žáků z I. st.
Matematika – práce žáků
Zeměpis – práce žáků
Tělesná výchova – fotogalerie