ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Na tomto místě se setkáváme s pracemi žáků z předmětu Český jazyk.


Školní rok 2013/2014
4. A – název práce: Podzimní veršování
8. B a 9. B: Slohová cvičení
8. B a 9. B: Řečnická cvičení
8. a 9. roč.: Olympiáda v českém jazyce


Školní rok 2012/2013
1. A a 1. B – název práce: Cesta na hrad Slabikářov
3. A – název práce: Máme rádi pohádky
3. A – název práce: Podzim klepe na dveře
3. B – název práce: Příběhy na vyjmenovaná slova po B aneb hrátky s češtinou
4. A – název práce: Básně o škole
7. B, 8. B – práce: Slohová cvičení (zážitky z dovolené)
8. B – název práce: Řečnická cvičení žáků VIII. B


Školní rok 2011/2012
1. B – název práce: Cesta do Slabikářova
1. B – název práce: Páv
1. B – název práce: Perníková chaloupka a její perníky
4. A – název práce: Vánoční cukroví
4. roč. – název práce: Malí spisovatelé
4. B – název práce: Zajímavosti o zvířatech
4. B – název práce: Král v pohádkách
4. B – název práce: Básničky o drakovi
4. B – název práce: Exkurze do Brna
4. B – název práce: Škola
4. B – název práce: Dopravní výchova
5. A – název práce: Cestovní kanceláře a reklama
5. A – název práce: Podzimní hádanky
7. B – práce: Řečnická cvičení
7.–9. roč. – práce: Slohová cvičení
8. B – práce: Slohová cvičení – líčení
9. B – název práce: Cestování časoprostorem
9. B – název práce: Příběh vločky
9. B – práce: Slohová cvičení
9. B – název práce: 9. B v tyrkysové a bílé


Školní rok 2010/2011
1. B – název práce: CESTA DO SLABIKÁŘOVA
2. A – název práce: O makovém mužíčkovi
3. A – název práce: Vyjmenovaná slova po B a L
3. A – název práce: Co jsem o ježkovi nevěděl/a
4. A – název práce: Kniha je dobrý kamarád, rozumný člověk ji má rád
4. A – název práce: Josef Lada
4. A – název práce: Vodníčku, vodníčku, proč máš mokrou vestičku?
4. A – název práce: U lavice dítě stálo, sběratele poznávalo…
4. A: M. Kratochvíl a M. Vydrová na naší škole
4. A – název práce: Škola očima dětí
5. A – název práce: Sláva, padá sníh, pojedeme na saních
5. A – název práce: Po prázdninách
5. A – název práce: Vizitka
5. B – název práce: Čarodějná škola
5. B – název práce: Slovanská epopej
5. B – název práce: Historie hrou
6. B – práce: Řečnická cvičení
9. B – práce: Vládkyně Zima


Školní rok 2009/2010
1. A – název práce: Slabikář
3. A – název práce: Pohádky
3. A – název práce: Eskymáci – indiánské obyvatelstvo Severní Ameriky
3. A – název práce: Zima se vrátila
3. A – název práce: Bez stromů by nebylo života
3. A – název práce: Zajímavosti ze světa indiánů
3. B – práce žáků na téma: Příběhy s vyjmenovanými slovy po P
3. B – práce žáků na téma: Hrajeme si s vyjmenovanými slovy po M
3. B – práce žáků na téma: Příběhy s vyjmenovanými slovy po L
3. B – práce žáků na téma: Básníci ve 3. B
4. A – název práce: Pohádky žáků 4. A
4. A – název práce: S podzimníčky u čaje a svíčky
4. A – básně žáků na téma: Kde se vzala strašidla + Jazykolamy
4. A – práce žáků na téma: Podzim je velký kouzelník
4. A – básně žáků na téma: Škola
4. B – básně žáků na téma: Škola
9. C – řečnická cvičení: Zima
9. C: Slohové práce


Školní rok 2008/2009
1. A – práce na téma: Cesta do „Slabikářova“
5. B – práce na téma: Léto – čas slunce, barev a motýlů
5. B – práce na téma: „Čarodějná noc“
5. B – práce na téma: Den Země
5. B – práce na téma: „Jarní probuzení“
5. B – práce na téma: Projekt věnovaný knihám
5. B – práce na téma: „Nechci být šikanován ani šikanovat“
5. B – práce na téma: „Napiš dopis kamarádovi do roku 1909“
5. B – práce na téma: „Voda a vodní tvorové“
5. B – práce na téma: „Leden – měsíc předsevzetí, poznáváme jeden druhého“
5. B – práce na téma: „Otevíráme brány srdce“
5. B – práce na téma: „Sci-fi literatura očima dětí“
5. B – práce: Literární soutěž „O Mikulášův batoh plný knih“
5. B – práce na téma: „Cestujeme do světa fantazie“
5. B – práce na téma: „Cesta podzimní krajinou“
5. B – práce na téma: „Prázdniny“
6. B – M. Vlková: „První dny v nové škole“
7. A – K. Eibelová, K. Macíková: Mobilní telefony a kyberšikana
7. A – K. Macíková: „Lev a chytrá panda“
7. A – M. Stránský: „Výroba vánočního ozdobného kapra“
7. A – K. Eibelová: „Vánoční trable“
8. C – D. Cesar: Sršni
8. C – K. Čechová: „Poprvé v životě“
9. B – I. Glőcknerová: „Danajský dar“
9. B – S. Tupá: „Zima“
9. B – V. Slabá: „Cestování časoprostorem“
9. B – K. Macíková: „Jak vidím podzim“


Školní rok 2007/2008
2. B – krátké reportáže z „Ukázky dravých ptáků“
2. B – práce na téma: „Podzim“
5. B – krátké reportáže ze „Školy v přírodě“
5. B – krátké reportáže z „Exkurze do Technického muzea“
5. B – práce na téma: „Moje pozorování“
5. B – práce na téma: „Popis předmětu“
5. B – práce na téma: „Vzpomínka na letní prázdniny“
8. B – K. Macíková: „Podzim; Lampa“
8. B – J. Ondráček, M. Maštalíř: „Dvojí pohled na jednu událost“
8. – 9. roč. – 13 prací na téma: „Zdravý životní styl“
9. A – M. Kubíková: „Kdy jsem se nejvíc nasmála“
9. B – P. Křivanová: „Můj největší úlovek“
9. B – D. Alexa: „O neposlušném princi“
9. B – M. Matušů: „Černobílá Karkulka“
9. B – J. Wognar: „Můj nejlepší úlovek“