Co nevím, to si najdu
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012


Ukaž se!
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012


Najdi, co neznáš!
2013/2014 – 2., 51.– 209. místo
2012/2013 – 21.– 112. místo
2011/2012 – 16., 21.–175. místo
2010/2011 – 16., 17., 21.–86. místo
2009/2010 – 4., 7.–9., 10., 13. místo
2008/2009 – 21.–119. místo
2007/2008 – 11., 12., 21.–120. místo
2006/2007 – 130.–268. místo

Výsledky soutěže „Najdi, co neznáš“ ve šk. roce 2006/2007

Jak jsme Vás již na začátku školního roku informovali, naše škola, respektive 4 družstva od 7. do 9. ročníku se účastnila vědomostní školní soutěže o počítačovou učebnu na internetové adrese www.najdi.seznam.cz. Soutěž se konala za podpory MŠMT a byla určena třídním kolektivům 2. stupně ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Cílem soutěže bylo podpořit rozvoj počítačové gramotnosti.

Soutěž probíhala od 2. října do 10. prosince 2006. Úkolem účastníků bylo odpovídat na otázky, jejichž rozsah sahal od kultury přes přírodní vědy a historii až po sport. Snahou bylo cílené vyhledávání informací na internetu, který je informační encyklopedií bez hranic. Jedním z cílů, proč byla soutěž vyhlášena pro celou třídu, bylo naučit děti spolupracovat.

Nejdále se v soutěži dostala dvě družstva 7. a 9. ročníku. Bohužel zůstala těsně před branami finále, číselně vyjádřeno na 130. – 268. místě z celkového počtu 4791 týmů. Za velmi pěkný výsledek žákům gratulujeme a věříme, že cíl soutěže byl splněn.

Jen pro zajímavost, absolutním vítězem školní soutěže se stalo družstvo „Sjetý gumy“ 9. ročníku ze ZŠ Dobřichovice.


Mgr. O. Němec Jr