Co nevím, to si najdu
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012


Ukaž se!
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012


Najdi, co neznáš!
2013/2014 – 2., 51.– 209. místo
2012/2013 – 21.– 112. místo
2011/2012 – 16., 21.–175. místo
2010/2011 – 16., 17., 21.–86. místo
2009/2010 – 4., 7.–9., 10., 13. místo
2008/2009 – 21.–119. místo
2007/2008 – 11., 12., 21.–120. místo
2006/2007 – 130.–268. místo

Výsledky soutěže „Najdi, co hledáš“ ve šk. roce 2012/2013

Podobně jako v minulých letech se i letos účastnili žáci IT předmětů oblíbené vědomostní soutěže „Najdi, co neznáš“.

Tato soutěž se každý rok nese v duchu hlavní výhry – kompletní výbavy PC učebny.

Změny v soutěži provedené již v loňském roce následovaly také v tom letošním. Soutěž opět trvala celkem 7 týdnů. Skládala se z 3 základních soutěžních kol a jednoho kola finálového. Základní soutěžní kola se skládaly z 2 soutěžních týdnů. V každém týdnu bylo zobrazeno 7 otázek. Na konci soutěžního kola byla místo tipovací otázky nově zařazena početní logická hra ABAKU. Pomocí vylosovaných číslic a číslic ležících na ploše se vytvářely početní operace. Povolené bylo sčítání, násobení, odečítání, dělení, druhé a třetí mocniny a odmocniny celých čísel. Naši žáci se postupně s touto hrou nebo spíše s jednotlivými koly označenými jako ROBOT 1, ROBOT 2 a finálovým kolem ROBOT 3 dobře vyrovnali. I tak to ale bylo málo proti výsledkům několika zúčastněných skupin jiných škol.

Naše skupiny tak skončily se 100 % správně zodpovězených otázek, ale díky nízkému počtu bodů z početní hry ABAKU opustily první dvacítku skupin, která obdržela hodnotné ceny.

Z celkového počtu 1645 přihlášených skupin skončili naši žáci na 21. – 112. místě.

Za přínos lze každopádně považovat nově získané zkušenosti při práci s internetem s cíleným vyhledáváním informací ze všech vědních oborů a rozvoj logického myšlení při nově zařazené početní hře.


Mgr. O. Němec